Om Christianssands Byselskab

Christianssands Byselskab ble stiftet i 1830, og er således en av de eldste private kulturorganisasjoner i Kristiansand. 1830-årene var preget av fattigdom og arbeidsløshet, og selskabets første mål var å ta seg av forsømte barn, og arbeidet ble lagt an på å skaffe byen en arbeids- og oppdragelsesanstalt. 370 av borgerne gikk med på årlig i to år å yde bidrag til drifen. Senere ble det opprettet 2 barneasyl hvor opptil 60 foreldreløse barn fikk mat, losji og opplæring.

Etter hvert overtok det offentlige ansvaret for driften av disse prosjektene, og i 1843 ble vedtektene forandret slik at det ble byen og omegnens forskjønnelse som ble hovedoppgaven for Selskabet. Helt frem til 1938 fungerte Byselskabet som byens parkvesen. I disse årene ble det opparbeidet parker, byens mange alléer ble beplantet, Baneheia ble skogkledd igjen, Ravnedalen gravd ut til en av landets fineste naturparker. Wergelandsparken ved Øvre torv, fontenen på Øvre torv, Egelunden, Duekniben, Odderøya, Gravane og Tresse er alle blitt til etter initiativ fra Byselskabet. Tilsammen er det plantet flere hundre tusen trær, busker og planter i byen av Byselskabet.

 

Torvparken ca 1875
Torvparken ca 1875
fotograf: Ukjent

Nye vedtekter i 1975 førte Selskabet over på en annen arbeidsoppgave innen byens forskjønnelse, nemlig å "virke for Kristiansand og omegns vel. Selskabet skal også søke å styrke og utvikle bevaringstanken og skape forståelse for å ta vare på verdier av kulturell interesse". Ved hjelp av årlige historiske skrifter, har Byselskabet forsøkt å styrke den kulturelle historieforståelse hos byens borgere, Byselskabet har også tatt del i arbeidet med å bevare viktige kulturminner mot overgrep.

Byselskabet tok tidlig initiativ til å redde Bragdøya fra forfall, idag er både Thaulows Hus og Saltebuene reddet for fremtiden. Også Bentsens Hus i Kronprinsensgate 59 har vært under bevoktning av Byselskabet.

I den senere tid har rivningskåtheten i Kristiansand nesten tatt overhånd. Odderøya, Kasernen, Posebyen og Murbyen har vært under stadig press av "byutviklere" som har hatt liten eller ingen forståelse for vår kulturelle historie. Dessverre har heller ikke byens politikere den nødvendige innsikt i byens historie, noe som er meget viktig nåt man skal være med å forme fremtiden. Store kulturelle verdier er nå gått tapt eller er i ferd med å gå tapt, Kristiansand trenger derfor et sterkt Byselskap som kan fremme den kulturelle og historiske samvittighet. Vi har nærmere 400 medlemmer idag, vi burde vært dobbelt så mange. Alle som er glad i sin by burde være medlem. Det koster bare kr. 200,- pr. år og da er Årsskrftet til kr. 150,- inkludert i kontingenten.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS2! Webdesign: www.macmedie.no



Logo til Christianssand Byselskab
Postadresse
Kronprinsensgate 59
4614 Kristiansand


e-post
post@byselskabet.no


Formann
Guri Paulsen


Hjem Styret Medlemskap Arrangementer Prosjekter Historikk Årsskrifter